ČVUT - FEL - Semestrální práce a referáty


Hlavní stránka » Osobní » ČVUT - FEL » Semestrální práce a referáty

  Na těchto stránkách naleznete moje publikované semestrální práce a referáty, které jsem vytvořil během svého studia na ČVUT, FEL, Katedře počítačů v letech 1992 až 2000.

  Není-li uvedeno jinak, tak všechny materiály uveřejněné na těchto stránkách jsou volně k použití podle licencí GNU GPL, GNU LGPL nebo GNU FDL (v závislosti na tom, zda se jedná o program, knihovnu, dokumentaci, atd.).

  Používání, kopírování, modifikace a distribuce zde uveřejněného software, zdrojových kodů a příslušné dokumentace, nebo jejich částí, se řídí těmito licencemi. Používání, kopírování, modifikace a distribuce veškerého software a příslušné dokumentace jiných autorů, nebo jejich částí, se řídí licenčními ujednáními jejich autorů. Výjimkou jsou texty zpráv, článků a referátů, které lze přebírat pouze s mým svolením a s uvedením patřičné citace.

  Všechna loga a značky použitá v mých pracích jsou majetkem jejich vlastníků. Ostatní informace a údaje jsou mým majetkem.

  Informace publikované na těchto stránkách jsou zveřejněny bez ohledu na jejich případnou patentovou ochranu. Jména produktů byla použita bez záruky jejich volného použití. Autor nemůže převzít právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití těchto informací.

  Publikované materiály a informace jsou k dispozici tak, jak jsou. Autor nenese žádnou právní zodpovědnost za jejich použití, za funkčnost produktu, ani neposkytuje žádné záruky.

  Není-li uvedeno jinak, tak všechny publikované práce jsou zveřejněny v podobě, v jaké vznikly. Technické parametry programů, odborné a další informace jsou poplatné době vzniku a účelu, ke kterému byly vytvořeny. Programy se dále neudržují a podpora na ně se neposkytuje. Případné funkční nebo bezpečnostní chyby nejsou a nebudou odstraňovány.

Semestrální práce

  Předmět: Algoritmy počítačové grafiky (ALG)
 
Rok vyhotovení: 1996 / 1997 (zimní semestr)
 
Ročník / skupina:   IV. ročník / studijní skupina 29.
 
Zadání:   Prostudujte obrazový formát JPEG a vytvořte výukový program prezentující způsob zpracování a ukládaní obrázku. Vedlejším efektem Vaší práce bude dokumentovaná programátorská knihovna pro načítání a zápis obrázku ve formátu JPEG.
 
Vypracování: JPEG analyzer

  Předmět: Grafické systémy (GS)
 
Rok vyhotovení: 1996 / 1997 (letní semestr)
 
Ročník / skupina:   IV. ročník / studijní skupina 29.
 
Zadání:    Vytvořte aplikace, které budou demonstrovat použití grafických knihoven PHIGS a OpenGL. První aplikací bude program Šachy, který bude naprogramován v knihovně PHIGS a umožní uživateli pohybovat figurkami na šachovnici. Druhá aplikace bude program Modelář, který bude naprogramován v knihovně OpenGL a umožní uživateli nadefinovat řídící body, těmito body následně proloží křivku a z ní vytvoří rotační těleso.
 
Vypracování: PHIGS Chess a OpenGL Modeler

  Předmět: Grafické systémy na počítačích Silicon Graphics (GSP)
 
Rok vyhotovení: 1998 / 1999 (letní semestr)
 
Ročník / skupina:   V. ročník / studijní skupina 26.
 
Zadání:   Vytvořte letecký simulátor v grafické knihovně OpenGL. Umožněte volný pohyb letadla v reálném čase nad fraktálně generovanou nebo předem nadefinovanou krajinou. Vyřešte také adaptivní změnu rozlišení mapované textury a objektů v krajině (LOD).
 
Vypracování: OpenFly

  Předmět: Programovací jazyky (PJ)
 
Rok vyhotovení: 1997 / 1998 (zimní semestr)
 
Ročník / skupina:   IV.  ročník / studijní skupina 29.
 
Zadání:   Vytvořte překladač z programovacího jazyka Pascal do programovacího jazyka C. Funkčnost překladače demonstrujte na několika příkladech.
 
Vypracování: pas2c

  Předmět: Vizualizace (VIZ)
 
Rok vyhotovení: 1998 / 1999 (zimní semestr)
 
Ročník / skupina:   V. ročník / studijní skupina 26.
 
Zadání:   Vytvořte program, jehož pomocí by bylo možno mapovat prostorové (voxelové) objekty na terén a v reálném čase se nad tímto terénem pohybovat. Prostorové objekty mohou být definovány bud “ručně” (např. města, síť komunikací a podobně) nebo generované počítačem (např. fraktálně).
 
  Práce předpokládá použití knihovny OpenGL a bude naprogramována pro operační systém UNIX s grafickým uživatelským rozhraním X-Window. Řešte také adaptivní změnu rozlišení mapované textury (LOD).
 
Vypracování: 3DTXReferáty

  Předmět: Aplikace počítačové grafiky (APG)
 
Rok vyhotovení: 1997 / 1998 (zimní semestr)
 
Ročník / skupina:   IV. ročník / studijní skupina 29.
 
Zadání:   Nastudujte informace o stávajících a nových procesorech s technologií MMX a jejich možném použití v oblasti počítačové grafiky. Výsledkem Vaší studie bude referát, který bude stručnou a přehlednou formou prezentovat získané informace.
 
Vypracování: Procesory s technologií MMX

  Předmět: Moderní technologie počítačových sítí (MPS)
 
Rok vyhotovení: 1998 / 1999 (letní semestr)
 
Ročník / skupina:   V. ročník / studijní skupina 26.
 
Zadání:   Nastudujte informace o technologii FastIP a jejím možném použití. Výsledkem Vaší studie bude referát, který bude stručnou a přehlednou formou prezentovat získané informace.
 
Vypracování: Technologie FastIP