Životopis


Hlavní stránka » Osobní » Životopis

Kontaktní informace:

Jméno: Ing. Marek Uher
   
Datum narození: 4.7.1974
Místo narození: Kladno
Občanství: České
Rodinný stav: Svobodný
   
Adresa: Varšavská 2068
  Kladno 1
  272 01
  Česká republika
   
Mobil: (+420) 605 461 272
E-mail: Napište mi …
WWW: http://uher.info/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marekuher
ICQ: -
QQ: 2053802714
   
Vojenská služba: Nevoják

Profil:

  Zkušený a certifikovaný ICT expert s dlouholetou praxí se zaměřením na návrh a implementaci strategické podnikové IS/ICT systémové architektury a realizaci vysoce spolehlivého a cenově efektivního řešení pro splnění obchodních a zákaznických potřeb, zejména v oblasti Unix/Linux (více jak 25 let zkušeností), cloud a informační bezpečnosti, ve vysoce škálovatelném a heterogenním prostředí, včetně návrhu a implementace příslušné infrastruktury a integrace s okolním IS/ICT prostředím s využitím architektonického, projektového a procesního řízení a metodik (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, …).Souhrn:

 • Návrh a implementace podnikové IS/ICT systémové architektury, odpovědnost za přípravu a realizaci komplexní strategie pro velké projekty
 • Návrhy a realizace vysoce spolehlivého a nákladově efektivního řešení pro splnění obchodních a zákaznických potřeb, zejména v oblasti Linuxu a UNIXu (více jak 25 let zkušeností), ve vysoce škálovatelném a heterogenním prostředí, včetně příslušné infrastruktury a integrace s okolním IS/ICT prostředím
 • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích, rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
 • Technické vedení rozsáhlých mezinárodních projektů, plánování vhodné strategie, metodiky, procesů a postupů pro externí i interní zákazníky
 • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, atd.)
 • Hlavní dovednosti a přednosti: vynikající analytické a logické myšlení, flexibilita v řešení problémů, schopnost se velmi rychle adaptovat v měnícím se prostředí, otevřený novým myšlenkám, schopný rychle se učit novým věcem, schopnost navrhovat architekturu infrastruktury a aplikací, schopnost čelit složitým problémům, vždy soustředěný a orientovaný na výsledky
 • Klíčová slova: architektura, návrh řešení, architektura infrastruktury, podniková architektura, architektura systémů a aplikací, Linux, UNIX, cloud computing, OpenStack, DevOps, DevSecOps, kontajnery, CI/CD, vysoce škálovatelné výpočetní systémy, NUMA, serverové clustery, distribuované výpočty, heterogenní prostředí, systémová integrace, rozsáhlé distribuované systémy, grid computing, softwarově definovaná úložiště, objektová úložiště

  Jsem otevřený pracovním nabídkám jako: Senior Consultant, Senior Solution Specialist, Senior Enterprise Architect, atd.

Zkušenosti:

 • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Senior ICT Consultant
  Enterprise Architecture Department
  01/2014 - Současnost

  Náplň práce:
   
  • Řízení a dohled nad dodávkami komplexních a podnikových B2B řešení a služeb s využitím architektonického, projektového a procesního řízení a metodik (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps,…)
  • Poskytování odborného poradenství v oblasti komplexních a podnikových IS/ICT řešení a služeb zejména v oblasti Unix/Linux a infrastruktury
  • Analýza a pochopení požadavků klíčových zainteresovaných subjektů nebo zákazníků, posouzení finančních dopadů, vyhodnocení dodavatelů a nabízených řešení nebo služeb, analýza obchodních praktik a postupů
  • Zjednodušení a vedení projektových aktivit ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými subjekty nebo zákazníky, určení jednoznačných cílů, záměrů a obchodní požadavků projektu
  • Transformace obchodních požadavků do technického návrhu řešení, včetně návrhu architektonických, funkčních a infrastrukturních specifikací a poskytnutí vstupů pro potenciální obchodní transformaci
  • Spolupráce s expertními týmy (analytici, architekti, vývojáři, testeři, manažeři zabezpečení jakosti, administrátoři, programový a projektový manažeři, …) za účelem ověření získaných obchodních, funkčních a technických požadavků
  • Návrh a realizace komplexní a podnikové IS/ICT architektury založené na předem vydefinovaných požadavcích, potřebách a standardech
  • Odpovědnost za přípravu, realizaci a dodávku komplexních plánů a harmonogramů IS/ICT strategie pro zúčastněné B2B klíčové strany nebo zákazníky při dodržení obchodních požadavků a vhodných strategií, metodik, procesů a postupů
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Zajištění harmonizace mezi nabízenými IS/ICT řešeními a službami v rámci B2B a mezi vnitřním portfoliem služeb a řešení
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast
  Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR).

  04/2019 – 05/2019

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR). • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu
  a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR).

  08/2018 – 09/2018

  Popis:
   
  • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR). • Studijní pobyt ve Vietnamu / Vietnamské socialistické republice
  04/2018

  Popis:
   
  • Studijní pobyt ve Vietnamu / Vietnamské socialistické republice • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Senior Solution Specialist
  Delivery Center Big Data & BI Solutions
  01/2009 – 12/2013

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace optimálních a cenově dostupných řešení podle zákaznických potřeb a požadavků, vedení týmů specialistů, spolupráce s projektovým manažerem
  • Návrh a implementace datových center, infrastruktury, virtualizace, cloud computing, centralizace a konsolidace IS/ICT prostředí
  • Technické vedení rozsáhlých mezinárodních projektů, plánování vhodné strategie, metodiky, procesů a postupů pro podnikové zákazníky
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (ITIL, ISO, Six Sigma, atd.)
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR).
  11/2008 – 01/2009

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR). • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Solution Specialist
  Solution Specialists Department
  02/2008 – 10/2008

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace datových center, infrastruktury, virtualizace, cloud computing, centralizace a konsolidace IS/ICT prostředí
  • Návrh a implementace optimálních a cenově dostupných řešení podle zákaznických potřeb a požadavků, samostatná nebo týmová práce pod vedením projektového manažera
  • Technické vedení projektů, plánování vhodné strategie a postupů pro podnikové zákazníky a jejich projekty
  • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (ITIL, ISO, Six Sigma, atd.)
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Senior System Architect
  LS/AMS Department
  08/2006 – 01/2008

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace systémové architektury, instalace technického a programového vybavení
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Návrh, implementace, přizpůsobení a optimalizace řešení dle potřeb a možností zákazníků
  • Asistence při vytváření tištěných nebo živých prezentací pro projektový tým nebo zákazníky
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR).
  11/2005 – 01/2006

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR). • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Linux System Specialist
  Linux System Unit
  11/2003 – 09/2005

  Náplň práce:
   
  • Odpovědnost za všechny (více než 130 serverů) Linuxové systémy (Debian GNU/Linux) a všechny navazující a integrované komponenty
  • Plánování a implementace instalací Linuxových systémů, úprava systémů po instalaci a jejich primární optimalizace
  • Vývoj, údržba a modifikace systémového software (jádro, balíky, atd.) podle požadavků pro Linuxové systémy, detailní dokumentace všech změn
  • Vytváření pravidelných analýz, navazující optimalizace a úprava Linuxových systémů podle potřeby a pro dosažení optimálního výkonu a stability
  • Asistence a příprava ústních a tištěných prezentací pro projektové týmy a management
  • Asistence při vyhodnocování, výběru, nákupu a instalaci hardwarových a softwarových komponent pro Linuxové systémy
  • Vykonávání nebo podpora úkolů systémové správy na Linuxových serverech, včetně správy uživatelských účtů, instalace software, monitorování všech aktivit, diagnostika chyb a jejich následná oprava
  • Vytváření a popis firemních standardů pro zpracování, ukládání a vyhledávání dat na Linuxových systémech
  • Intenzivní spolupráce na mezinárodních projektech v rámci konsorcia Deutsche Telekom AG • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Web Application Specialist
  Web System Administration Team
  03/2001 – 10/2003

  Náplň práce:
   
  • Správa farem linuxových serverů (Debian GNU/Linux, SuSE Linux)
  • Správa web serverů (Oracle 9i Internet Application Server, IBM WebSphere, Apache, BEA Application Servers, Boa)
  • Návrh a implementace HA (High-Availability) řešení pro internetové / intranetové systémy
  • Údržba PHP, JAVA / J2EE (Jserv, Tomcat, OC4J, JBoss) a Perl webových aplikací
  • Správa WAP systémů
  • Správa ISP serverů (DNS, GPRS, POP3, IMAP4, atd.)
  • Správa poštovních serverů (Oracle E-Mail server)
  • Správa systémů pro rozdělování zátěže a SSL akcelerátorů (Alteon)
  • Správa databázových serverů (MySQL)
  • Správa LDAP serverů (Oracle Internet Directory, OpenLDAP)
  • Správa CVS serveru
  • Správa dohledového systému pro internetové / intranetové aplikace a systémy (Netcool / NetSaint / Nagios)
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správa
  • Zavádění nových trendů a standardů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Unix System Specialist
  Unix System Administration Team
  06/2000 – 02/2001

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, Sun Solaris, HP / Compaq Tru64)
  • Správa SMS bran
  • Správa poštovních serverů (Sendmail)
  • Správa proxy serverů (Squid)
  • Správa DNS serverů (BIND)
  • Zálohování systémů (NetWorker)
  • Zavádění nových trendů a standardů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí • Seznam a.s.
  http://www.seznam.cz/

  System Administrator
  System Administration Team
  03/2000 – 05/2000

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, FreeBSD)
  • Údržba Perl, Python webových aplikací
  • Správa poštovních serverů (QMail)
  • Správa firewallů
  • Správa DNS serverů (BIND)
  • Správa serverů pro vzdálený přístup - RAS (Linux / MS Windows)
  • Správa databázových serverů (MySQL, Solid, Oracle 8i)
  • Správa heterogenní sítě (Unix / MS Windows NT)
  • Správa CVS serveru
  • Správa Windows serverů (MS Windows NT)
  • Zálohování systémů
  • Help desk a podpora koncových uživatelů
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správa • ÚHKT Praha
  http://www.uhkt.cz/

  System Administrator
  Tým Správy Informačních Systémů
  09/1997 – 02/2000

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, Red Hat Linux, SuSE Linux, Caldera OpenLinux, Sun Solaris, SCO UnixWare, ControlData EP/IX)
  • Správa web serverů (Netscape Fasttrack Server, Apache) a správa jejich obsahu
  • Správa firewallů
  • Správa serverů pro vzdálený přístup - RAS (Linux / MS Windows)
  • Správa proxy serverů (Squid)
  • Správa heterogenní sítě (Linux, MS Windows, Novell)
  • Správa koncových stanic (MS Windows)
  • Help desk a podpora koncových uživatelů
  • Správa databázových serverů (Informix, MySQL, MedLine)
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správaCertifikace:

Red Hat Delivery Specialist - Automation
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Automation
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform II
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management II
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation for SAP Solutions
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Optimization
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)
Red Hat  
Červenec 2020 – Červenec 2022  
 
Terraform and Packer - Multi-Cloud Management & Compliance
DataScript  
Prosinec 2019 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Storage Technical Sales Specialist
SUSE  
Listopad 2019 – Současnost  
 
Ceph - Software Defined Storage
DataScript  
Říjen 2019 – Současnost  
 
DevOps Culture and Mindset
Coursera / University of California - Davis, License ETLP2A3H7UQU  
Říjen 2019 – Současnost  
 
DevOps - Application Lifecycle Management
ALISON / Microsoft, License 1633–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
Introduction to DevOps
ALISON / Microsoft, License 1632–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
Diploma in DevOps Engineering - Kubernetes, Docker and Google Cloud
ALISON, License 1696–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
LFS158x: Introduction to Kubernetes
edX - LinuxFoundation, License 436c0b7e7bf74f80b5778f6e2bd99270  
Říjen 2018 – Současnost  
 
Getting Started with Google Kubernetes Engine
Coursera - Google Cloud Training, License B44SLP6XSBTF  
Červen 2018 – Současnost  
 
DO081x: Fundamentals of Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift
edX - Red Hat, License 9a5436845e434fbe9c866c679811caf3  
Červen 2018 – Současnost  
 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Manager Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE OpenStack Cloud Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Storage Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Linux Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
Diploma in Operating Systems
ALISON, License 1056–3831998  
Březen 2018 – Současnost  
 
LFS152x: Introduction to OpenStack
edX - LinuxFoundation, License 6e47637e4c204a4fa2fd49d89a527b6f  
Březen 2018 – Současnost  
 
Zero Outage Awareness
T-Systems International, License 2017–01986248  
Prosinec 2017 – Červen 2019  
 
Portfolio Advanced - Open Telekom Cloud (OTC)
T-Systems International, License 2017–019468320  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Specials - Cloud Fundamentals
T-Systems International, License 2017–019390328  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Advanced - Dynamic Infrastructure (DynInfra)
T-Systems International, License 2017–019404205  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Advanced - Cloudifier
T-Systems International, License 2017–019396207  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
CloudU Big Data Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License
e00e8d0e-c5b9–4d39–8378-c626456dab92
 
Srpen 2017 – Současnost  
 
Amazon Web Services
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Červenec 2017 – Červenec 2020  
 
HPE Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Červen 2017 – Současnost  
 
HPE Fundamentals of OpenStack Technology
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Červen 2017 – Současnost  
 
IBM PowerKVM - KVM on IBM Power Certification
IBM Systems Lab Services (IBM)  
Květen 2017 – Současnost  
 
CloudU Web Hosting Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License a67d5376–59e6–48a8–8665–44c3ab870201  
Leden 2017 – Současnost  
 
CloudU Cloud Computing Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License dcc16ce3–4be2–435f-822a-0822b8bc9753  
Listopad 2016 – Současnost  
 
HPE Accredited Technical Professional Data Center and Cloud V2
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Září 2016 – Současnost  
 
HPE0-D33 Navigating the Journey to the Cloud
Pearson VUE, License HPE72918135  
Září 2016 – Současnost  
 
Macintosh OS X 10.8 Desktop Administration
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Červen 2016 – Červen 2019  
 
LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator)
Linux Foundation, License LFCS-1600–0781–0100  
Únor 2016 – Únor 2018  
 
Linux Administration (RHEL 7)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2016 – Leden 2019  
 
TCCLA (TIC CIU Cambridge Certified Linux Associate)
Technology Incubation Center CIU, License TCLSA842427791  
Červenec 2015 – Současnost  
 
TCLSA (TIC CIU Certified Linux Security Associate)
Technology Incubation Center CIU, License TCLSA842427791  
Červen 2015 – Současnost  
 
TOGAF 9 Foundation L1
TAYLLORCOX, License PCE ATO 421402115  
Únor 2015 – Současnost  
 
Linux Administration (RHEL 5)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
Linux Administration (Red Hat 9)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
IPOF (International Product Owner Foundation)
SCRUM Association, License IPOF104  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
SFC (Scrum Fundamentals Certified)
SCRUMstudy, License 71931  
Leden 2015 – Současnost  
 
ISMF (International Scrum Master Foundation)
SCRUM Association, License ISMF540  
Leden 2015 – Leden 2017  
 
uCertify LPI LPIC-2 Exam 201 Course
uCertify, License LFyrtDbv  
Leden 2015 – Současnost  
 
Virtualization Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Cloud Computing Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Introduction to Cloud Computing
ALISON, License AC-409–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
Documenting Business Processes and Information Systems
ALISON, License AC-608–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
Disaster Recovery and Planning
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Diploma in Six Sigma
ALISON, License AC-736–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
ITIL Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
TCP/IP Administration
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Současnost  
 
IT Management - Building Information Systems
ALISON, License AC-735–3831998  
Prosinec 2014 – Současnost  
 
Fundamentals of Systems Design and Implementation
ALISON, License AC-619–3831998  
Prosinec 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (Red Hat)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
PartnerNet SUSE 11 Technical Specialist
Micro Focus PartnerNet, License CLA-LPI3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Současnost  
 
SUSE CLA (Certified Linux Administrator) SLES 11
SUSE, License CLA-LPI3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Současnost  
 
LPI LPIC-1 (Linux Server Professional)
Linux Professional Institute, License LPI ID: LPI000311867 / Verification Code: 3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Listopad 2019  
 
CompTIA Linux+ Powered by LPI
CompTIA, License CompTIA ID#: COMP001020769363 / Verification Code: FM6ZXCND7GVEKJJL  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Pearson VUE CompTIA Linux+ Certification Exam LX0-102
Pearson VUE, License Registration Number: 276214747 / Validation Number: 1741677220  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Network Security
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Internet Security
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Information Technology Security Fundamentals
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Understanding Cryptography and Its Role in Digital Communications
ALISON - Free Online Learning, License AC-654–3831998  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Fundamentals of Network Security
ALISON - Free Online Learning, License AC-357–38319988  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Information Technology Terminology
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (SuSE)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (General)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
uCertify CompTIA Linux+ Exam LX0-102 Course
uCertify, License uBQtNPbp  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Six Sigma White Belt
Aveta Business Institute  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Digital Communication Networks
ALISON, License AC-378–3831998  
Listopad 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI LPIC-1 Exam 102 Course
uCertify, License fmYfubsM  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Unix Administration (General)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Server Administration (Mixed Environment)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Pearson VUE CompTIA Linux+ Certification Exam LX0-101
Pearson VUE, License Registration Number: 275071734 / Validation Number: 1810519455  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (RHEL 6)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Říjen 2014 – Říjen 2017  
 
Introduction to Corporate IT Strategy and Business Frameworks
ALISON, License AC-708–3831998  
Říjen 2014 – Současnost  
 
LPI LE (Linux Essentials)
Linux Professional Institute, License LPI ID: LPI000311867 / Verification Code: zs2s3uvsqu  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify CompTIA Linux+ Exam LX0-101 Course
uCertify, License BLPYW1o9  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI LPIC-1 Exam 101 Course
uCertify, License zwiigPjL  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI Linux Essentials Exam 010 Course
uCertify, License YtSWcS54  
Říjen 2014 – Současnost  
 
Advanced Linux Kernel Internals for T-Mobile
TrainTime s.r.o.  
Říjen 2005 – Současnost  
 
Customized Advanced Linux Administration for T-Mobile
TrainTime s.r.o.  
Červenec 2005 – Současnost  
 
Forensic Analysis on Linux Systems
Software Media s.r.o.  
Květen 2004 – Současnost  
 
Linux System Administration
EIITE s.r.o. (European Institute of Information Technology Education)  
Duben 2004 – Současnost  
 
Content Switching & Alteon Switches Administration
Sun Microsystems  
Říjen 2001 – Současnost  
 
Oracle Internet Application Server Administration
Oracle  
Leden 2001 – Současnost  
 
Oracle eMail Server Administration
Oracle  
Prosinec 2000 – Současnost  Ukončená vzdělání:

 • Státní souborná zkouška
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
  Katedra počítačů
  http://www.feld.cvut.cz/
  1996
  Státní souborná zkouška z Matematiky, Fyziky, Výpočetní techniky, Teorie
  elektromagnetického pole, Teorie elektrických obvodů a Teorie elektrických měření
  Potvrzení: Státní souborná zkouška ČVUT FELJazykové znalosti:

Čeština Nativní znalost
Slovenština Bilingvní znalost
Angličtina Profesionální pracovní znalost
Němčina Základní znalost
Ruština Základní znalost
Čínština Minimální znalostVýznamné projekty:

 • T-Mobile Open Source Software Competence Center
  http://www.t-mobile.cz/

  Project Supervisor, Consultant, Technical Design Authority
  2019 - současnost

    T-Mobile Open Source Software Competence Center je interní kompetenční centrum, vytvořené za účelem koordinace odborných IT dovedností, znalostí a lidských zdrojů v rámci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zejména pro potřeby B2B segmentu. T-Mobile Open Source Software (OSS) Competence Center poskytuje služby nejen pro interní účely, ale zejména pro zákaznické projekty nebo aktivity, kde jsou poskytovány znalosti a zdroje v jednotlivých etapách realizovaných zákaznických projektů. Důraz je zejména kladen na návrh infrastruktury a komplexního ekosystému (cloud, kontejnery, SDS, SDN, databáze, middleware, automatizace, CI/CD, DevSecOps, vývojové nástroje, …), správy licencí (expertní licenční služby pro oblast nejen OSS produktů a služeb, včetně produktů a služeb společností Red Hat, SUSE, Canonical, IBM, Scality, MemoScale a mnoha dalších, které poskytují komerční podporu pro oblast OSS) a specifických zákaznických řešení (včetně vývoje specifických aplikací a jejich následné podpory), která jsou velmi často poskytovány jako dodávky na klíč. • T-Mobile Red Hat Competence Center
  http://www.t-mobile.cz/

  Project Supervisor, Consultant
  2014 - 2018

    T-Mobile Red Hat Competence Center je interní organizační struktura, vytvořená za účelem koordinace odborných IT dovedností, znalostí a lidských zdrojů v rámci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zejména pro potřeby B2B segmentu. T-Mobile Red Hat Competence Center poskytuje služby nejen pro interní účely, ale také pro zákaznické projekty nebo aktivity, kde jsou poskytovány znalosti a zdroje v jednotlivých etapách realizovaných projektů. Důraz je zejména kladen na návrh infrastruktury (Red Hat Certified Cloud Provider), správy licencí (Expertní licenční služby pro oblast produktů a služeb společnosti Red Hat) a specifických zákaznických řešení, která jsou velmi často poskytovány jako dodávky na klíč. • Deutsche Telekom AG One.ERP (Enterprise Resources Planning)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect
  2014 - 2015

    ONE.ERP byl komplexní implementační a integrační projekt, který byl centrálně řízen Deutsche Telekom AG (DTAG), se zaměřením na sjednocení a standardizaci podnikového informačního systému ERP na bázi řešení SAP HANA pro všechny lokální dceřiné společnosti (jako je například T-Mobile Česká Republika, a.s.), které patří do skupiny DTAG. DTAG navrhl a implementoval centrální řešení na základě několika dedikovaných ERP systémů běžících v cloudu, které bylo integrováno do existujícího prostředí v jednotlivých lokálních dceřiných společnostech. • T-Mobile CRM NG (Customer Relationship Management - Next Generation)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2011 - 2014

    Projekt, jehož cílem byla aktualizace stávajícího CRM systému společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na novou platformu používanou v rámci konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG). Projekt NG CRM byl zaměřen především na nasazení nového jádra CRM systému Siebel do aplikačního prostředí T-Mobile, včetně lokalizace a integrace do existujících systémů a aplikací. • T-Mobile SAP Upgrade
  http://www.t-mobile.cz/

  Solution Architect
  2011 - 2012

    Projekt, jehož cílem byla aktualizace stávající SAP R/3 platformy společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na novou SAP ERP verzi používanou v rámci konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG), která běží v prostředí cloudu (DCS - Dynamic Computing Services, dříve AppCom), včetně integrace do stávajících systémů a aplikací. • DC@DT (Dynamic Computing @ Deutsche Telekom)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2011 - 2012

    Projekt, jehož cílem byla migrace většiny aplikací a systémů konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG), které byly v dané době hostovány a provozovány T-Systems International, na novou úroveň virtualizace s názvem Dynamic Computing. • iDCC (International Data Center Consolidation)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2009 - 2012

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace virtualizace a konsolidace datových center společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. do nového cloudového prostředí AppCom (Appliance Computing), včetně úpravy aplikací a systémů a následné optimalizace a redukce nákladů na jejich provoz a správu. • Upgrade datových center České pošty, s. p.
  http://www.cpost.cz/

  Solution Architect
  2009

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace upgrade síťového vybavení pro rozkládání zátěže a zajištění vysoké dostupnosti v datových centrech České pošty, s. p., včetně optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů. • Centrální datové úložiště pro NKP
  http://www.nkp.cz/

  Solution Architect
  2007 - 2008

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nového centrálního datového úložiště (SAN/NAS) pro Národní knihovnu ČR v Praze, včetně integrace do stávajících systémů a aplikací. • Antispamové a antivirové řešení pro KKN
  http://www.kkn.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2007

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace konsolidovaného a centralizovaného řešení služeb elektronické pošty (SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, …) pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., včetně integrace do stávajících systémů a aplikací v heterogenním prostředí (MS Windows, Novell a Linux). • Bezpečnostní audit ve společnosti Kenvelo
  http://www.kenvelo.cz/

  Technical Project Coordinator
  2006

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace interního bezpečnostního auditu, který zahrnoval IS/ICT infrastrukturu (včetně software a hardware) ve společnosti KENVELO HOLDING, a. s., včetně následné optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů. • T-Mobile International BlackBerry Support Server
  http://updateservice.t-mobile.net/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2005

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace centrálního serveru pro podporu podnikových zákazníků společnosti T-Mobile International, kteří využívali zařízení společnosti BlackBerry, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2015 bez náhrady. • T-Mobile International BlackBerry Download Server
  ftp://updateservice.t-mobile.net/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2004

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace centrálního aktualizačního serveru pro podnikové zákazníky společnosti T-Mobile International, kteří využívali zařízení společnosti BlackBerry, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2011 bez náhrady. • T-Mobile International Mobile Business Solution Update Server
  ftp://tmcc.t-mobile.de/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2003

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace centrálního aktualizačního serveru pro podnikové zákazníky společnosti T-Mobile International, kteří využívali službu M-Business, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2010 bez náhrady. • T-Mobile Czech Republic t-zones
  http://www.t-zones.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2002

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nové verze zákaznického portálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro sjednocenou práci se službami s přidanou hodnotou, které mimo jiné zahrnovaly zprávy SMS a MMS, elektronickou poštou, fax, virtuální péči o zákazníka, nastavení telefonních hovorů, atd. Služba byla zrušena v roce 2011 a byla následně nahrazena službou s modifikovanou a redukovanou funkcionalitou s názvem Můj T-Mobile. • RadioMobil a.s. Paegas Click Portal
  http://www.click.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2000

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nové verze zákaznického portálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro sjednocenou práci se službami s přidanou hodnotou, které mimo jiné zahrnovaly zprávy SMS a MMS, elektronickou poštou, fax, virtuální péči o zákazníka, nastavení telefonních hovorů, atd. Služba byla zrušena v roce 2002 a byla následně nahrazena novou službou s modifikovanou a konsolidovanou funkcionalitou s názvem t-zones. • Seznam E-Mail
  http://email.seznam.cz/

  Solution Architect
  2000

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace aktualizace existujícího bezplatného portálu elektronické pošty společnosti Seznam a.s. na novou verzi s rozšířenou funkcionalitou, včetně následné optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů.Jiné činnosti:

 • Dinmont Portal
  http://www.dinmont.cz/

  System and Web Administrator, Consultant
  2000 - Současnost

  Činnosti:
   
  • Správa aplikačních serverů
  • Správa portálového systému
  • Správa linuxových serverů
  • Správa firewallu
  • Správa poštovního serveru
  • Bezpečnostní poradenství • Reflexní a klasické masáže
  http://www.masaze-medved.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2009 - 2020

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa poštovního serveru
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • New York Bar
  http://www.newyorkbar.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2012 - 2017

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Masáže na dotek
  http://www.masazenadotek.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2012

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • LovCarp Team
  http://www.lovcarp.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2011 - 2013

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Stěhovací služba Nákladní TAXI
  http://www.taxi-nakladni.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2011 - 2012

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • CONFORG s.r.o.
  http://www.conforg.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2007 - 2013

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Tai Ji Quan Škola bambusových lístků
  http://www.tai-ci.org/

  Web Administrator, Consultant
  2006 - 2010

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Fenix s.r.o.
  http://www.fenix.cz/

  System and Web Administrator, Consultant
  1998 - 1999

  Činnosti:
   
  • Správa web serverů
  • Správa linuxových serverů
  • Správa firewallů
  • Správa poštovních serverů
  • Správa DNS serverů
  • Správa proxy serverů
  • Bezpečnostní poradenství
  • Integrace heterogenní sítě (Linux, MS Windows, Novell)Další dovednosti:

 • Velmi dobrá znalost administrace operačních systémů Linux a UNIX, zejména Debian GNU/Linux na platformě Intel / AMD, ARM, MIPS a PPC, Oracle Solaris, SGI IRIX, BlackBerry QNX RTOS, BeOS / Haiku a Apple macOS
 • Velmi dobrá znalost správy TCP/IP sítí (zejména na platformě Linux/Unix) a síťových služeb
 • Komplexní znalosti z oboru zabezpečení počítačových systémů a počítačové bezpečnosti
 • Velmi dobrá znalost programování v unixových shellech
 • Znalost programování v C/C++, systémové programování - POSIX / XPG
 • Základní znalost programování v X-Window a v OpenGLKurzy:

 • Red Hat Delivery Specialist - Automation (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Automation (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform II (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management II (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation for SAP Solutions (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Optimization (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) (2020)
 • DataScript: Terraform and Packer - Multi-Cloud Management & Compliance (2019)
 • SUSE Enterprise Storage Technical Sales Specialist (2019)
 • DataScript: Ceph - Software Defined Storage (2019)
 • Coursera / University of California, Davis: DevOps Culture and Mindset (2019)
 • ALISON / Microsoft DevOps - Application Lifecycle Management (2019)
 • ALISON / Microsoft Introduction to DevOps (2019)
 • ALISON DevOps Engineering - Kubernetes, Docker and Google Cloud (2019)
 • LFS158x: Introduction to Kubernetes (2018)
 • Coursera / Google Cloud Training: Getting Started with Google Kubernetes Engine (2018)
 • DO081x: Red Hat - Fundamentals of Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (2018)
 • SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications Sales Specialist (2018)
 • SUSE Manager Sales Specialist (2018)
 • SUSE OpenStack Cloud Sales Specialist (2018)
 • SUSE Enterprise Storage Sales Specialist (2018)
 • SUSE Enterprise Linux Sales Specialist (2018)
 • ALISON Operating Systems Certification Program (2018)
 • LFS152x: LinuxFoundation - Introduction to OpenStack (2018)
 • T-Systems International Zero Outage Awareness (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Open Telekom Cloud OTC (2017)
 • T-Systems International Portfolio Specials - Cloud Fundamentals (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Dynamic Infrastructure DynInfra (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Cloudifier (2017)
 • Rackspace Cloud University - Introduction to Big Data (2017)
 • HP Enterprise H0LQ2S - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 20533 (2017)
 • HP Enterprise H6C68S - Fundamentals of OpenStack Technology (2017)
 • KVM on IBM Power (PowerKVM) Hands-On Workshop (2017)
 • Rackspace Cloud University - Introduction to Web Hosting (2017)
 • Rackspace Cloud University - CloudU Certification Program (2016)
 • HP Enterprise HPE0-D33 - Navigating the Journey to the Cloud (2016)
 • Dell StatSoft Statistica (2016)
 • IBM Business Process Manager (IBM BPM 8.5) (2015)
 • Tayllor & Cox Academy TOGAF 9 Foundation L1 (2015)
 • SCRUM Academy International Product Owner Foundation Exam Preparation (2015)
 • Scrum.org Scrum Developer Open Assessment (2015)
 • Scrum.org Scrum Open Assessment (2015)
 • Scrum.org Scrum Practitioner Open Assessment (2015)
 • SCRUMstudy Scrum Fundamentals Certified Exam Preparation (2015)
 • ALISON Introduction to Cloud Computing (2015)
 • ALISON Documenting Business Processes and Information Systems (2015)
 • ALISON Diploma in Six Sigma (2015)
 • uCertify / LPI LPIC-2 (Advance Level Linux Professional) Exam 201 Preparation (2014)
 • SCRUM Academy International Scrum Master Foundation Exam Preparation (2014)
 • ALISON IT Management - Building Information Systems (2014)
 • ALISON Fundamentals of Systems Design and Implementation (2014)
 • ALISON Understanding Cryptography and Its Role in Digital Communications (2014)
 • ALISON Fundamentals of Network Security (2014)
 • Aveta Business Institute Six Sigma White Belt Exam Preparation (2014)
 • uCertify CompTIA Linux+ (Junior Level Linux Administrator) Exam LX0−102 Preparation (2014)
 • ALISON Digital Communication Networks (2014)
 • uCertify / LPI LPIC-1 (Junior Level Linux Professional) Exam 102 Preparation (2014)
 • ALISON Introduction to Corporate IT Strategy and Business Frameworks (2014)
 • uCertify CompTIA Linux+ (Junior Level Linux Administrator) Exam LX0−101 Preparation (2014)
 • uCertify / LPI LPIC-1 (Junior Level Linux Professional) Exam 101 Preparation (2014)
 • uCertify / LPI LE (Linux Essentials) Exam 010 Preparation (2014)
 • TrainTime Advanced Linux Kernel Internals (2005)
 • TrainTime Advanced Linux System Administration (2005)
 • Software Media Forensic Analysis on Linux Systems (2004)
 • EIITE / LPI Advanced Linux System Administration (2004)
 • Sun Microsystems Content Switching / Alteon Switches Administration (2001)
 • EIITE / SAIR Linux System Administration (2001)
 • Oracle Internet Application Server Administration (2001)
 • Oracle eMail Server Administration (2000)Reference:

 • Na vyžádání.Životopis ke stažení: