Životopis


Hlavní stránka » Osobní » Životopis

Kontaktní informace:

Jméno: Ing. Marek Uher
   
Datum narození: 4.7.1974
Místo narození: Kladno
Občanství: České
Rodinný stav: Svobodný
   
Adresa: Varšavská 2068
  Kladno 1
  272 01
  Česká republika
   
Mobil: (+420) 605 461 272
E-mail: Napište mi …
WWW: http://uher.info/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marekuher
   
Vojenská služba: Nevoják

Profil:

  Zkušený a certifikovaný ICT expert s dlouholetou praxí se zaměřením na návrh a implementaci strategické podnikové IS/ICT systémové architektury a realizaci vysoce spolehlivého a cenově efektivního řešení pro splnění obchodních a zákaznických potřeb, zejména v oblasti Unix/Linux (více jak 25 let zkušeností), cloud a informační bezpečnosti, ve vysoce škálovatelném a heterogenním prostředí, včetně návrhu a implementace příslušné infrastruktury a integrace s okolním IS/ICT prostředím s využitím architektonického, projektového a procesního řízení a metodik (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, DelSecOps, …).Souhrn:

 • Návrh a implementace podnikové IS/ICT systémové architektury, odpovědnost za přípravu a realizaci komplexní strategie pro velké projekty
 • Návrhy a realizace vysoce spolehlivého a nákladově efektivního řešení pro splnění obchodních a zákaznických potřeb, zejména v oblasti Linuxu a UNIXu (více jak 25 let zkušeností), ve vysoce škálovatelném a heterogenním prostředí, včetně příslušné infrastruktury a integrace s okolním IS/ICT prostředím
 • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích, rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
 • Technické vedení rozsáhlých mezinárodních projektů, plánování vhodné strategie, metodiky, procesů a postupů pro externí i interní zákazníky
 • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, DelSecOps, atd.)
 • Hlavní dovednosti a přednosti: vynikající analytické a logické myšlení, flexibilita v řešení problémů, schopnost se velmi rychle adaptovat v měnícím se prostředí, otevřený novým myšlenkám, schopný rychle se učit novým věcem, schopnost navrhovat architekturu infrastruktury a aplikací, schopnost čelit složitým problémům, vždy soustředěný a orientovaný na výsledky
 • Klíčová slova: architektura, návrh řešení, architektura infrastruktury, podniková architektura, architektura systémů a aplikací, Linux, UNIX, cloud computing, OpenStack, Kubernetes, DevOps, DevSecOps, DelOps, DelSecOps, kontejnery, CI/CD, ELK/EFK stack, vysoce škálovatelné výpočetní systémy, NUMA, serverové clustery, distribuované výpočty, heterogenní prostředí, systémová integrace, rozsáhlé distribuované systémy, grid computing, softwarově definovaná úložiště, objektová úložiště, confidential computing, confidential containers

  Jsem otevřený pracovním nabídkám jako: Senior Consultant, Senior Solution Specialist, Senior Enterprise Architect, atd.

Zkušenosti:

 • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Expert Customer Solutions Designer
  Commercial Enterprise Market Division
  07/2022 - Současnost

  Náplň práce:
   
  • Vývoj nových a inovativních podnikových řešení a služeb pro B2B zákazníky s využitím architektonického, projektového procesního řízení a metodik (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, …)
  • Poskytování souvisejících expertních konzultací k řešení složitých technických a obchodních problémů a výzev, včetně komplexní více faktorové analýzy obchodních a technických požadavků, dat a neustálého zlepšování procesů s cílem určit nejlepší způsoby, jak dosáhnout požadovaného cíle
  • Podstatný vliv a odpovědnost za přidělené komplexní tematické oblasti řešení v rámci interních nebo zákaznických projektů (napříč všemi divizemi, odděleními, týmy, včetně agilních Tribes a Squads)
  • Přímé ovlivňování činnosti ve společnosti formou aktivního uplatňování řešení různých problémů, do kterého jsou zapojeni i další specialisté a odborníci v rámci celé organizace
  • Aktivní účast a komentování důležitých rozhodnutí (včetně interních a zákaznických projektů)
  • Řešení složitých úkolů a agend v rámci zadaných kompetenčních oblastí
  • Porozumění požadavkům klíčových zainteresovaných stran nebo zákazníků, kontrola finančních výkazů, hodnocení konkurentů a analýza obchodních praktik
  • Specializovaná pozice, která vyžaduje rozsáhlé předchozí znalosti, dovednosti a dlouhodobé zkušenosti v několika oblastech a odbornostech
  • Návrh a implementace komplexní podnikové architektury IS/ICT na základě definovaných požadavků a potřeb
  • Zodpovědnost za přípravu, implementaci a dodávku komplexních a rozsáhlých IS/ICT strategických plánů a podkladů pro klíčové zainteresované strany nebo B2B zákazníky v souladu s obchodními požadavky, vhodnými strategiemi, metodikami, procesy a postupy
  • Uplatňování znalostí, zkušeností a dovedností získaných předchozí praxí během řešení velmi složitých a komplikovaných problémů
  • Řízení týmu specialistů a expertů v roli koordinátora týmu
  • Poskytování profesionálního mentoringu a koučování méně zkušeným kolegům • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu
  a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR).

  05/2023 – 07/2023

  Popis:
   
  • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR). • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Senior ICT Consultant
  Enterprise Architecture Department
  01/2014 - 06/2022

  Náplň práce:
   
  • Řízení a dohled nad dodávkami komplexních a podnikových B2B řešení a služeb s využitím architektonického, projektového a procesního řízení a metodik (TOGAF 9, ITIL, ISO, Six Sigma, SCRUM, DevSecOps, DelSecOps, …)
  • Poskytování odborného poradenství v oblasti komplexních a podnikových IS/ICT řešení a služeb zejména v oblasti Unix/Linux a infrastruktury
  • Analýza a pochopení požadavků klíčových zainteresovaných subjektů nebo zákazníků, posouzení finančních dopadů, vyhodnocení dodavatelů a nabízených řešení nebo služeb, analýza obchodních praktik a postupů
  • Zjednodušení a vedení projektových aktivit ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými subjekty nebo zákazníky, určení jednoznačných cílů, záměrů a obchodní požadavků projektu
  • Transformace obchodních požadavků do technického návrhu řešení, včetně návrhu architektonických, funkčních a infrastrukturních specifikací a poskytnutí vstupů pro potenciální obchodní transformaci
  • Spolupráce s expertními týmy (analytici, architekti, vývojáři, testeři, manažeři zabezpečení jakosti, administrátoři, programový a projektový manažeři, …) za účelem ověření získaných obchodních, funkčních a technických požadavků
  • Návrh a realizace komplexní a podnikové IS/ICT architektury založené na předem vydefinovaných požadavcích, potřebách a standardech
  • Odpovědnost za přípravu, realizaci a dodávku komplexních plánů a harmonogramů IS/ICT strategie pro zúčastněné B2B klíčové strany nebo zákazníky při dodržení obchodních požadavků a vhodných strategií, metodik, procesů a postupů
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Zajištění harmonizace mezi nabízenými IS/ICT řešeními a službami v rámci B2B a mezi vnitřním portfoliem služeb a řešení
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast
  Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR).

  04/2019 – 05/2019

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR). • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu
  a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR).

  08/2018 – 09/2018

  Popis:
   
  • Studijní pobyt na Taiwanu / Čínské republice (ROC), v Hong Kongu a v Macau, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR / Macau SAR). • Studijní pobyt ve Vietnamu / Vietnamské socialistické republice
  04/2018

  Popis:
   
  • Studijní pobyt ve Vietnamu / Vietnamské socialistické republice • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Senior Solution Specialist
  Delivery Center Big Data & BI Solutions
  01/2009 – 12/2013

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace optimálních a cenově dostupných řešení podle zákaznických potřeb a požadavků, vedení týmů specialistů, spolupráce s projektovým manažerem
  • Návrh a implementace datových center, infrastruktury, virtualizace, cloud computing, centralizace a konsolidace IS/ICT prostředí
  • Technické vedení rozsáhlých mezinárodních projektů, plánování vhodné strategie, metodiky, procesů a postupů pro podnikové zákazníky
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (ITIL, ISO, Six Sigma, atd.)
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR).
  11/2008 – 01/2009

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR). • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Solution Specialist
  Solution Specialists Department
  02/2008 – 10/2008

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace datových center, infrastruktury, virtualizace, cloud computing, centralizace a konsolidace IS/ICT prostředí
  • Návrh a implementace optimálních a cenově dostupných řešení podle zákaznických potřeb a požadavků, samostatná nebo týmová práce pod vedením projektového manažera
  • Technické vedení projektů, plánování vhodné strategie a postupů pro podnikové zákazníky a jejich projekty
  • Dokumentace a údržba standardů, procesů a procedur (ITIL, ISO, Six Sigma, atd.)
  • Sledování a predikce nových trendů v informačních a telekomunikačních technologiích
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • T-Systems Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-systems.cz/

  Senior System Architect
  LS/AMS Department
  08/2006 – 01/2008

  Náplň práce:
   
  • Návrh a realizace architektury IS/ICT systémů, zodpovědnost za přípravu a implementaci komplexní strategie
  • Návrh a implementace systémové architektury, instalace technického a programového vybavení
  • Rozsáhlá spolupráce s ITO/ITP oddělením na zavádění nových trendů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí
  • Návrh, implementace, přizpůsobení a optimalizace řešení dle potřeb a možností zákazníků
  • Asistence při vytváření tištěných nebo živých prezentací pro projektový tým nebo zákazníky
  • Asistence při vyhodnocení, výběru, dodání a instalace technického a programového vybavení pro zákaznické systémy a aplikace
  • Intenzivní spolupráce s externími partnery a dodavateli technického a programového vybavení • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR).
  11/2005 – 01/2006

  Popis:
   
  • Studijní pobyt v Čínské lidové republice (PRC) a v Hong Kongu, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky (HKSAR). • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Linux System Specialist
  Linux System Unit
  11/2003 – 09/2005

  Náplň práce:
   
  • Odpovědnost za všechny (více než 130 serverů) Linuxové systémy (Debian GNU/Linux) a všechny navazující a integrované komponenty
  • Plánování a implementace instalací Linuxových systémů, úprava systémů po instalaci a jejich primární optimalizace
  • Vývoj, údržba a modifikace systémového software (jádro, balíky, atd.) podle požadavků pro Linuxové systémy, detailní dokumentace všech změn
  • Vytváření pravidelných analýz, navazující optimalizace a úprava Linuxových systémů podle potřeby a pro dosažení optimálního výkonu a stability
  • Asistence a příprava ústních a tištěných prezentací pro projektové týmy a management
  • Asistence při vyhodnocování, výběru, nákupu a instalaci hardwarových a softwarových komponent pro Linuxové systémy
  • Vykonávání nebo podpora úkolů systémové správy na Linuxových serverech, včetně správy uživatelských účtů, instalace software, monitorování všech aktivit, diagnostika chyb a jejich následná oprava
  • Vytváření a popis firemních standardů pro zpracování, ukládání a vyhledávání dat na Linuxových systémech
  • Intenzivní spolupráce na mezinárodních projektech v rámci konsorcia Deutsche Telekom AG • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Web Application Specialist
  Web System Administration Team
  03/2001 – 10/2003

  Náplň práce:
   
  • Správa farem linuxových serverů (Debian GNU/Linux, SuSE Linux)
  • Správa web serverů (Oracle 9i Internet Application Server, IBM WebSphere, Apache, BEA Application Servers, Boa)
  • Návrh a implementace HA (High-Availability) řešení pro internetové / intranetové systémy
  • Údržba PHP, JAVA / J2EE (Jserv, Tomcat, OC4J, JBoss) a Perl webových aplikací
  • Správa WAP systémů
  • Správa ISP serverů (DNS, GPRS, POP3, IMAP4, atd.)
  • Správa poštovních serverů (Oracle E-Mail server)
  • Správa systémů pro rozdělování zátěže a SSL akcelerátorů (Alteon)
  • Správa databázových serverů (MySQL)
  • Správa LDAP serverů (Oracle Internet Directory, OpenLDAP)
  • Správa CVS serveru
  • Správa dohledového systému pro internetové / intranetové aplikace a systémy (Netcool / NetSaint / Nagios)
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správa
  • Zavádění nových trendů a standardů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí • T-Mobile Czech Republic a.s.
  Dceřiná společnost Deutsche Telekom AG (DTAG)
  http://www.t-mobile.cz/

  Unix System Specialist
  Unix System Administration Team
  06/2000 – 02/2001

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, Sun Solaris, HP / Compaq Tru64)
  • Správa SMS bran
  • Správa poštovních serverů (Sendmail)
  • Správa proxy serverů (Squid)
  • Správa DNS serverů (BIND)
  • Zálohování systémů (NetWorker)
  • Zavádění nových trendů a standardů v denním běžném provozu v IS/ICT prostředí • Seznam a.s.
  http://www.seznam.cz/

  System Administrator
  System Administration Team
  03/2000 – 05/2000

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, FreeBSD)
  • Údržba Perl, Python webových aplikací
  • Správa poštovních serverů (QMail)
  • Správa firewallů
  • Správa DNS serverů (BIND)
  • Správa serverů pro vzdálený přístup - RAS (Linux / MS Windows)
  • Správa databázových serverů (MySQL, Solid, Oracle 8i)
  • Správa heterogenní sítě (Unix / MS Windows NT)
  • Správa CVS serveru
  • Správa Windows serverů (MS Windows NT)
  • Zálohování systémů
  • Help desk a podpora koncových uživatelů
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správa • ÚHKT Praha
  http://www.uhkt.cz/

  System Administrator
  Tým Správy Informačních Systémů
  09/1997 – 02/2000

  Náplň práce:
   
  • Správa unixových serverů (Debian GNU/Linux, Red Hat Linux, SuSE Linux, Caldera OpenLinux, Sun Solaris, SCO UnixWare, ControlData EP/IX)
  • Správa web serverů (Netscape Fasttrack Server, Apache) a správa jejich obsahu
  • Správa firewallů
  • Správa serverů pro vzdálený přístup - RAS (Linux / MS Windows)
  • Správa proxy serverů (Squid)
  • Správa heterogenní sítě (Linux, MS Windows, Novell)
  • Správa koncových stanic (MS Windows)
  • Help desk a podpora koncových uživatelů
  • Správa databázových serverů (Informix, MySQL, MedLine)
  • Zabezpečení internetových / intranetových systémů a aplikací a jejich správaCertifikace:

SUSE Rancher Prime Sales Specialist
SUSE  
Březen 2023 – Současnost  
 
SUSE Linux Enterprise Server Foundations Technical Sales Specialist
SUSE  
Březen 2023 – Současnost  
 
SUSE Linux Enterprise Family Sales Specialist
SUSE  
Březen 2023 – Současnost  
 
SUSE Foundations Sales Specialist
SUSE  
Březen 2023 – Současnost  
 
Kubernetes Advanced
KEY Trainings  
Březen 2023 – Současnost  
 
Kubernetes Theory for Architects
KEY Trainings  
Únor 2023 – Současnost  
 
Microsoft Compliance Awareness Training
Microsoft Corporation  
Únor 2023 – Současnost  
 
Kubernetes
KEY Trainings  
Leden 2023 – Současnost  
 
IT Security - Cloud
DataScript  
Říjen 2022 – Současnost  
 
Atlassian Confluence
DataScript  
Září 2022 – Současnost  
 
SUSE NeuVector Technical Sales Specialist
SUSE  
Červenec 2022 – Současnost  
 
SUSE NeuVector Sales Specialist
SUSE  
Červenec 2022 – Současnost  
 
SUSE Rancher Partner Support Accreditation
SUSE  
Červenec 2022 – Současnost  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)
Red Hat  
Červenec 2022 – Červenec 2024  
 
Integrated Data and Risk Modelling Using a Cloud Native Solution
BrightTALK  
Červenec 2022 – Současnost  
 
Exposing APIs with Kubernetes (North-South Traffic)
BrightTALK  
Červenec 2022 – Současnost  
 
IT ARMY botnet, Anonymous vs Killnet, Disbalancer Liberator, DDoS, RDoS
BrightTALK  
Červenec 2022 – Současnost  
 
CI/CD End to End Solution for on Premise Applications
DataScript  
Červen 2022 – Současnost  
 
Microservices Workshop
DataScript  
Březen 2022 – Současnost  
 
Kubernetes Advanced
DataScript  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE Back Up and Restore RKE and RKE2 Clusters
SUSE  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE RKE with Rancher Deployment and Configuration
SUSE  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE Rancher Deployment and Configuration
SUSE  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE RKE2 and K3s Deployment and Configuration
SUSE  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE RKE Deployment and Configuration
SUSE  
Únor 2022 – Současnost  
 
SUSE Rancher Technical Sales Specialist
SUSE  
Leden 2022 – Současnost  
 
SUSE Rancher Sales Specialist
SUSE  
Leden 2022 – Současnost  
 
Broadcom CA Client Automation 14.0 Basic Administration and Foundations
Broadcom  
Prosinec 2021 – Současnost  
 
Red Hat Delivery Specialist - Automation
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Automation
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform II
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management II
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation for SAP Solutions
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management
Red Hat  
Květen 2021 – Květen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - IT Optimization
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)
Red Hat  
Březen 2021 – Březen 2023  
 
Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)
Red Hat  
Červenec 2020 – Červenec 2022  
 
Terraform and Packer - Multi-Cloud Management & Compliance
DataScript  
Prosinec 2019 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Storage Technical Sales Specialist
SUSE  
Listopad 2019 – Současnost  
 
Ceph - Software Defined Storage
DataScript  
Říjen 2019 – Současnost  
 
DevOps Culture and Mindset
Coursera / University of California - Davis, License ETLP2A3H7UQU  
Říjen 2019 – Současnost  
 
DevOps - Application Lifecycle Management
ALISON / Microsoft, License 1633–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
Introduction to DevOps
ALISON / Microsoft, License 1632–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
Diploma in DevOps Engineering - Kubernetes, Docker and Google Cloud
ALISON, License 1696–3831998  
Srpen 2019 – Současnost  
 
LFS158x: Introduction to Kubernetes
edX - LinuxFoundation, License 436c0b7e7bf74f80b5778f6e2bd99270  
Říjen 2018 – Současnost  
 
Getting Started with Google Kubernetes Engine
Coursera - Google Cloud Training, License B44SLP6XSBTF  
Červen 2018 – Současnost  
 
DO081x: Fundamentals of Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift
edX - Red Hat, License 9a5436845e434fbe9c866c679811caf3  
Červen 2018 – Současnost  
 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Manager Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE OpenStack Cloud Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Storage Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
SUSE Enterprise Linux Sales Specialist
SUSE  
Březen 2018 – Současnost  
 
Diploma in Operating Systems
ALISON, License 1056–3831998  
Březen 2018 – Současnost  
 
LFS152x: Introduction to OpenStack
edX - LinuxFoundation, License 6e47637e4c204a4fa2fd49d89a527b6f  
Březen 2018 – Současnost  
 
Zero Outage Awareness
T-Systems International, License 2017–01986248  
Prosinec 2017 – Červen 2019  
 
Portfolio Advanced - Open Telekom Cloud (OTC)
T-Systems International, License 2017–019468320  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Specials - Cloud Fundamentals
T-Systems International, License 2017–019390328  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Advanced - Dynamic Infrastructure (DynInfra)
T-Systems International, License 2017–019404205  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
Portfolio Advanced - Cloudifier
T-Systems International, License 2017–019396207  
Listopad 2017 – Listopad 2019  
 
CloudU Big Data Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License
e00e8d0e-c5b9–4d39–8378-c626456dab92
 
Srpen 2017 – Současnost  
 
Amazon Web Services
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Červenec 2017 – Červenec 2020  
 
HPE Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Červen 2017 – Současnost  
 
HPE Fundamentals of OpenStack Technology
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Červen 2017 – Současnost  
 
IBM PowerKVM - KVM on IBM Power Certification
IBM Systems Lab Services (IBM)  
Květen 2017 – Současnost  
 
CloudU Web Hosting Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License a67d5376–59e6–48a8–8665–44c3ab870201  
Leden 2017 – Současnost  
 
CloudU Cloud Computing Certification
Rackspace Cloud University (CloudU), License dcc16ce3–4be2–435f-822a-0822b8bc9753  
Listopad 2016 – Současnost  
 
HPE Accredited Technical Professional Data Center and Cloud V2
Hewlett Packard Enterprise (HPE), License HPE72918135  
Září 2016 – Současnost  
 
HPE0-D33 Navigating the Journey to the Cloud
Pearson VUE, License HPE72918135  
Září 2016 – Současnost  
 
Macintosh OS X 10.8 Desktop Administration
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Červen 2016 – Červen 2019  
 
LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator)
Linux Foundation, License LFCS-1600–0781–0100  
Únor 2016 – Únor 2018  
 
Linux Administration (RHEL 7)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2016 – Leden 2019  
 
TCCLA (TIC CIU Cambridge Certified Linux Associate)
Technology Incubation Center CIU, License TCLSA842427791  
Červenec 2015 – Současnost  
 
TCLSA (TIC CIU Certified Linux Security Associate)
Technology Incubation Center CIU, License TCLSA842427791  
Červen 2015 – Současnost  
 
TOGAF 9 Foundation L1
TAYLLORCOX, License PCE ATO 421402115  
Únor 2015 – Současnost  
 
Linux Administration (RHEL 5)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
Linux Administration (Red Hat 9)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
IPOF (International Product Owner Foundation)
SCRUM Association, License IPOF104  
Únor 2015 – Únor 2017  
 
SFC (Scrum Fundamentals Certified)
SCRUMstudy, License 71931  
Leden 2015 – Současnost  
 
ISMF (International Scrum Master Foundation)
SCRUM Association, License ISMF540  
Leden 2015 – Leden 2017  
 
uCertify LPI LPIC-2 Exam 201 Course
uCertify, License LFyrtDbv  
Leden 2015 – Současnost  
 
Virtualization Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Cloud Computing Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Introduction to Cloud Computing
ALISON, License AC-409–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
Documenting Business Processes and Information Systems
ALISON, License AC-608–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
Disaster Recovery and Planning
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
Diploma in Six Sigma
ALISON, License AC-736–3831998  
Leden 2015 – Současnost  
 
ITIL Concepts
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Leden 2018  
 
TCP/IP Administration
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Leden 2015 – Současnost  
 
IT Management - Building Information Systems
ALISON, License AC-735–3831998  
Prosinec 2014 – Současnost  
 
Fundamentals of Systems Design and Implementation
ALISON, License AC-619–3831998  
Prosinec 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (Red Hat)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
PartnerNet SUSE 11 Technical Specialist
Micro Focus PartnerNet, License CLA-LPI3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Současnost  
 
SUSE CLA (Certified Linux Administrator) SLES 11
SUSE, License CLA-LPI3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Současnost  
 
LPI LPIC-1 (Linux Server Professional)
Linux Professional Institute, License LPI ID: LPI000311867 / Verification Code: 3ah75ssxdf  
Listopad 2014 – Listopad 2019  
 
CompTIA Linux+ Powered by LPI
CompTIA, License CompTIA ID#: COMP001020769363 / Verification Code: FM6ZXCND7GVEKJJL  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Pearson VUE CompTIA Linux+ Certification Exam LX0-102
Pearson VUE, License Registration Number: 276214747 / Validation Number: 1741677220  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Network Security
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Internet Security
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Information Technology Security Fundamentals
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Understanding Cryptography and Its Role in Digital Communications
ALISON - Free Online Learning, License AC-654–3831998  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Fundamentals of Network Security
ALISON - Free Online Learning, License AC-357–38319988  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Information Technology Terminology
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (SuSE)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (General)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Současnost  
 
uCertify CompTIA Linux+ Exam LX0-102 Course
uCertify, License uBQtNPbp  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Six Sigma White Belt
Aveta Business Institute  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Digital Communication Networks
ALISON, License AC-378–3831998  
Listopad 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI LPIC-1 Exam 102 Course
uCertify, License fmYfubsM  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Unix Administration (General)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Server Administration (Mixed Environment)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Listopad 2014 – Listopad 2017  
 
Pearson VUE CompTIA Linux+ Certification Exam LX0-101
Pearson VUE, License Registration Number: 275071734 / Validation Number: 1810519455  
Listopad 2014 – Současnost  
 
Linux Administration (RHEL 6)
Brainbench, License Transcript ID#: 12243891  
Říjen 2014 – Říjen 2017  
 
Introduction to Corporate IT Strategy and Business Frameworks
ALISON, License AC-708–3831998  
Říjen 2014 – Současnost  
 
LPI LE (Linux Essentials)
Linux Professional Institute, License LPI ID: LPI000311867 / Verification Code: zs2s3uvsqu  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify CompTIA Linux+ Exam LX0-101 Course
uCertify, License BLPYW1o9  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI LPIC-1 Exam 101 Course
uCertify, License zwiigPjL  
Říjen 2014 – Současnost  
 
uCertify LPI Linux Essentials Exam 010 Course
uCertify, License YtSWcS54  
Říjen 2014 – Současnost  
 
Advanced Linux Kernel Internals for T-Mobile
TrainTime s.r.o.  
Říjen 2005 – Současnost  
 
Customized Advanced Linux Administration for T-Mobile
TrainTime s.r.o.  
Červenec 2005 – Současnost  
 
Forensic Analysis on Linux Systems
Software Media s.r.o.  
Květen 2004 – Současnost  
 
Linux System Administration
EIITE s.r.o. (European Institute of Information Technology Education)  
Duben 2004 – Současnost  
 
Content Switching & Alteon Switches Administration
Sun Microsystems  
Říjen 2001 – Současnost  
 
Oracle Internet Application Server Administration
Oracle  
Leden 2001 – Současnost  
 
Oracle eMail Server Administration
Oracle  
Prosinec 2000 – Současnost  Ukončená vzdělání:

 • Státní souborná zkouška
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
  Katedra počítačů
  http://www.feld.cvut.cz/
  1996
  Státní souborná zkouška z Matematiky, Fyziky, Výpočetní techniky, Teorie
  elektromagnetického pole, Teorie elektrických obvodů a Teorie elektrických měření
  Potvrzení: Státní souborná zkouška ČVUT FELJazykové znalosti:

Čeština Nativní znalost
Slovenština Bilingvní znalost
Angličtina Profesionální pracovní znalost
Němčina Základní znalost
Ruština Základní znalost
Čínština Minimální znalostVýznamné projekty:

 • Bankovní identita (BankID)
  https://www.bankid.cz/

  Technical Design Authority, Solution Architect, Project Supervisor
  2020 - současnost

    Projekt Bankovní identita je rozsáhlý a komplexní implementační a integrační projekt, v rámci kterého společnost T-Mobile Czech Republic a.s. realizovala návrh, implementaci a zajištění provozu prostředí pro poskytování ICT služeb, které slouží pro podporu provozu schématu pro správu identit pro soukromoprávní subjekty v České republice. Navržené a dodané řešení je poskytováno formou privátního cloudu v datových centrech společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Součástí poskytovaných služeb jsou jak služby na úrovni IaaS (Infrastructure as a Service), tak i na úrovni PaaS (Platform as a Service). Během návrhu a implementace byla využita i celá řada produktů na bázi Open Source Software. Součástí řešení je i zajištění provozu v režimu 24×7 s vysokými požadavky na kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb (SLA). • T-Mobile Open Source Software Competence Center
  http://www.t-mobile.cz/

  Project Supervisor, Consultant, Technical Design Authority
  2019 - současnost

    T-Mobile Open Source Software Competence Center je interní kompetenční centrum, vytvořené za účelem koordinace odborných IT dovedností, znalostí a lidských zdrojů v rámci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zejména pro potřeby B2B segmentu. T-Mobile Open Source Software (OSS) Competence Center poskytuje služby nejen pro interní účely, ale zejména pro zákaznické projekty nebo aktivity, kde jsou poskytovány znalosti a zdroje v jednotlivých etapách realizovaných zákaznických projektů. Důraz je zejména kladen na návrh infrastruktury a komplexního ekosystému (cloud, kontejnery, SDS, SDN, databáze, middleware, automatizace, CI/CD, DevSecOps, DelSecOps, vývojové nástroje, …), správy licencí (expertní licenční služby pro oblast nejen OSS produktů a služeb, včetně produktů a služeb společností Red Hat, SUSE, Canonical, IBM, Scality, MemoScale a mnoha dalších, které poskytují komerční podporu pro oblast OSS) a specifických zákaznických řešení (včetně vývoje specifických aplikací a jejich následné podpory), která jsou velmi často poskytovány jako dodávky na klíč. • T-Mobile Red Hat Competence Center
  http://www.t-mobile.cz/

  Project Supervisor, Consultant
  2014 - 2018

    T-Mobile Red Hat Competence Center je interní organizační struktura, vytvořená za účelem koordinace odborných IT dovedností, znalostí a lidských zdrojů v rámci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zejména pro potřeby B2B segmentu. T-Mobile Red Hat Competence Center poskytuje služby nejen pro interní účely, ale také pro zákaznické projekty nebo aktivity, kde jsou poskytovány znalosti a zdroje v jednotlivých etapách realizovaných projektů. Důraz je zejména kladen na návrh infrastruktury (Red Hat Certified Cloud Provider), správy licencí (Expertní licenční služby pro oblast produktů a služeb společnosti Red Hat) a specifických zákaznických řešení, která jsou velmi často poskytovány jako dodávky na klíč. • Deutsche Telekom AG One.ERP (Enterprise Resources Planning)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect
  2014 - 2015

    ONE.ERP byl komplexní implementační a integrační projekt, který byl centrálně řízen Deutsche Telekom AG (DTAG), se zaměřením na sjednocení a standardizaci podnikového informačního systému ERP na bázi řešení SAP HANA pro všechny lokální dceřiné společnosti (jako je například T-Mobile Česká Republika, a.s.), které patří do skupiny DTAG. DTAG navrhl a implementoval centrální řešení na základě několika dedikovaných ERP systémů běžících v cloudu, které bylo integrováno do existujícího prostředí v jednotlivých lokálních dceřiných společnostech. • T-Mobile CRM NG (Customer Relationship Management - Next Generation)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2011 - 2014

    Projekt, jehož cílem byla aktualizace stávajícího CRM systému společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na novou platformu používanou v rámci konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG). Projekt NG CRM byl zaměřen především na nasazení nového jádra CRM systému Siebel do aplikačního prostředí T-Mobile, včetně lokalizace a integrace do existujících systémů a aplikací. • T-Mobile SAP Upgrade
  http://www.t-mobile.cz/

  Solution Architect
  2011 - 2012

    Projekt, jehož cílem byla aktualizace stávající SAP R/3 platformy společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na novou SAP ERP verzi používanou v rámci konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG), která běží v prostředí cloudu (DCS - Dynamic Computing Services, dříve AppCom), včetně integrace do stávajících systémů a aplikací. • DC@DT (Dynamic Computing @ Deutsche Telekom)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2011 - 2012

    Projekt, jehož cílem byla migrace většiny aplikací a systémů konsorcia DTAG (Deutsche Telekom AG), které byly v dané době hostovány a provozovány T-Systems International, na novou úroveň virtualizace s názvem Dynamic Computing. • iDCC (International Data Center Consolidation)
  http://www.telekom.com/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2009 - 2012

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace virtualizace a konsolidace datových center společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. do nového cloudového prostředí AppCom (Appliance Computing), včetně úpravy aplikací a systémů a následné optimalizace a redukce nákladů na jejich provoz a správu. • Upgrade datových center České pošty, s. p.
  http://www.cpost.cz/

  Solution Architect
  2009

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace upgrade síťového vybavení pro rozkládání zátěže a zajištění vysoké dostupnosti v datových centrech České pošty, s. p., včetně optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů. • Centrální datové úložiště pro NKP
  http://www.nkp.cz/

  Solution Architect
  2007 - 2008

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nového centrálního datového úložiště (SAN/NAS) pro Národní knihovnu ČR v Praze, včetně integrace do stávajících systémů a aplikací. • Antispamové a antivirové řešení pro KKN
  http://www.kkn.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2007

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace konsolidovaného a centralizovaného řešení služeb elektronické pošty (SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, …) pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., včetně integrace do stávajících systémů a aplikací v heterogenním prostředí (MS Windows, Novell a Linux). • Bezpečnostní audit ve společnosti Kenvelo
  http://www.kenvelo.cz/

  Technical Project Coordinator
  2006

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace interního bezpečnostního auditu, který zahrnoval IS/ICT infrastrukturu (včetně software a hardware) ve společnosti KENVELO HOLDING, a. s., včetně následné optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů. • T-Mobile International BlackBerry Support Server
  http://updateservice.t-mobile.net/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2005

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace centrálního serveru pro podporu podnikových zákazníků společnosti T-Mobile International, kteří využívali zařízení společnosti BlackBerry, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2015 bez náhrady. • T-Mobile International BlackBerry Download Server
  ftp://updateservice.t-mobile.net/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2004

    Projekt, jehož cílem byl návrh a realizace centrálního aktualizačního serveru pro podnikové zákazníky společnosti T-Mobile International, kteří využívali zařízení společnosti BlackBerry, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2011 bez náhrady. • T-Mobile International Mobile Business Solution Update Server
  ftp://tmcc.t-mobile.de/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2003

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace centrálního aktualizačního serveru pro podnikové zákazníky společnosti T-Mobile International, kteří využívali službu M-Business, včetně integrace do stávajících IS/ICT systémů a aplikací v heterogenním prostředí pro všechny lokální pobočky společnosti T-Mobile International v Evropě. Služba byla zrušena v roce 2010 bez náhrady. • T-Mobile Czech Republic t-zones
  http://www.t-zones.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2002

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nové verze zákaznického portálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro sjednocenou práci se službami s přidanou hodnotou, které mimo jiné zahrnovaly zprávy SMS a MMS, elektronickou poštou, fax, virtuální péči o zákazníka, nastavení telefonních hovorů, atd. Služba byla zrušena v roce 2011 a byla následně nahrazena službou s modifikovanou a redukovanou funkcionalitou s názvem Můj T-Mobile. • RadioMobil a.s. Paegas Click Portal
  http://www.click.cz/

  Solution Architect, Technical Project Coordinator
  2000

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace nové verze zákaznického portálu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro sjednocenou práci se službami s přidanou hodnotou, které mimo jiné zahrnovaly zprávy SMS a MMS, elektronickou poštou, fax, virtuální péči o zákazníka, nastavení telefonních hovorů, atd. Služba byla zrušena v roce 2002 a byla následně nahrazena novou službou s modifikovanou a konsolidovanou funkcionalitou s názvem t-zones. • Seznam E-Mail
  http://email.seznam.cz/

  Solution Architect
  2000

    Projekt, jehož cílem byl návrh a implementace aktualizace existujícího bezplatného portálu elektronické pošty společnosti Seznam a.s. na novou verzi s rozšířenou funkcionalitou, včetně následné optimalizace a redukce CAPEX a OPEX nákladů.Jiné činnosti:

 • Dinmont Portal
  http://www.dinmont.cz/

  System and Web Administrator, Consultant
  2000 - Současnost

  Činnosti:
   
  • Správa aplikačních serverů
  • Správa portálového systému
  • Správa linuxových serverů
  • Správa firewallu
  • Správa poštovního serveru
  • Bezpečnostní poradenství • Reflexní a klasické masáže
  http://www.masaze-medved.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2009 - 2020

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa poštovního serveru
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • New York Bar
  http://www.newyorkbar.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2012 - 2017

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Masáže na dotek
  http://www.masazenadotek.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2012

  Činnosti:
   
  • Správa portálového systému
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • LovCarp Team
  http://www.lovcarp.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2011 - 2013

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Stěhovací služba Nákladní TAXI
  http://www.taxi-nakladni.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2011 - 2012

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • CONFORG s.r.o.
  http://www.conforg.cz/

  Web Administrator, Consultant
  2007 - 2013

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Tai Ji Quan Škola bambusových lístků
  http://www.tai-ci.org/

  Web Administrator, Consultant
  2006 - 2010

  Činnosti:
   
  • Správa portálu a e-mailů
  • Web design
  • Bezpečnostní poradenství • Fenix s.r.o.
  http://www.fenix.cz/

  System and Web Administrator, Consultant
  1998 - 1999

  Činnosti:
   
  • Správa web serverů
  • Správa linuxových serverů
  • Správa firewallů
  • Správa poštovních serverů
  • Správa DNS serverů
  • Správa proxy serverů
  • Bezpečnostní poradenství
  • Integrace heterogenní sítě (Linux, MS Windows, Novell)Další dovednosti:

 • Velmi dobrá znalost administrace operačních systémů Linux a UNIX, zejména Debian GNU/Linux na platformě Intel / AMD, ARM, MIPS a PPC, Oracle Solaris, SGI IRIX, BlackBerry QNX RTOS, BeOS / Haiku a Apple macOS
 • Velmi dobrá znalost správy TCP/IP sítí (zejména na platformě Linux/Unix) a síťových služeb
 • Komplexní znalosti z oboru zabezpečení počítačových systémů a počítačové bezpečnosti
 • Velmi dobrá znalost programování v unixových shellech
 • Znalost programování v C/C++, systémové programování - POSIX / XPG
 • Základní znalost programování v X-Window a v OpenGLKurzy:

 • SUSE Rancher Prime Sales Specialist (2023)
 • SUSE Linux Enterprise Server Foundations Technical Sales Specialist (2023)
 • SUSE Linux Enterprise Family Sales Specialist (2023)
 • SUSE Foundations Sales Specialist (2023)
 • KEY Trainings: Kubernetes Advanced (2023)
 • KEY Trainings: Kubernetes Theory for Architects (2023)
 • Microsoft: Compliance Awareness Training (2023)
 • KEY Trainings: Kubernetes (2023)
 • DataScript: IT Security - Cloud (2022)
 • DataScript: Atlassian Confluence (2022)
 • SUSE NeuVector Technical Sales Specialist (2022)
 • SUSE NeuVector Sales Specialist (2022)
 • SUSE Rancher Partner Support Accreditation (2022)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) (2022)
 • BrightTALK: Integrated Data and Risk Modelling Using a Cloud Native Solution (2022)
 • BrightTALK: Exposing APIs with Kubernetes (North-South Traffic) (2022)
 • BrightTALK: IT ARMY botnet, Anonymous vs Killnet, Disbalancer Liberator, DDoS, RDoS (2022)
 • DataScript: CI/CD End to End Solution for on Premise Applications (2022)
 • DataScript: Microservices Workshop (2022)
 • DataScript: Kubernetes Advanced (2022)
 • SUSE Back Up and Restore RKE and RKE2 Clusters (2022)
 • SUSE RKE with Rancher Deployment and Configuration (2022)
 • SUSE Rancher Deployment and Configuration (2022)
 • SUSE RKE2 and K3s Deployment and Configuration (2022)
 • SUSE RKE Deployment and Configuration (2022)
 • SUSE Rancher Technical Sales Specialist (2022)
 • SUSE Rancher Sales Specialist (2022)
 • Broadcom CA Client Automation 14.0 Basic Administration and Foundations (2021)
 • Red Hat Delivery Specialist - Automation (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Automation (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform II (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management II (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation for SAP Solutions (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Ansible Automation Platform (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Automation and Management (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Enterprise Linux for Microsoft SQL Server (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - IT Optimization (2021)
 • Red Hat Sales Engineer Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) (2021)
 • Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) (2020)
 • DataScript: Terraform and Packer - Multi-Cloud Management & Compliance (2019)
 • SUSE Enterprise Storage Technical Sales Specialist (2019)
 • DataScript: Ceph - Software Defined Storage (2019)
 • Coursera / University of California, Davis: DevOps Culture and Mindset (2019)
 • ALISON / Microsoft DevOps - Application Lifecycle Management (2019)
 • ALISON / Microsoft Introduction to DevOps (2019)
 • ALISON DevOps Engineering - Kubernetes, Docker and Google Cloud (2019)
 • LFS158x: Introduction to Kubernetes (2018)
 • Coursera / Google Cloud Training: Getting Started with Google Kubernetes Engine (2018)
 • DO081x: Red Hat - Fundamentals of Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift (2018)
 • SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications Sales Specialist (2018)
 • SUSE Manager Sales Specialist (2018)
 • SUSE OpenStack Cloud Sales Specialist (2018)
 • SUSE Enterprise Storage Sales Specialist (2018)
 • SUSE Enterprise Linux Sales Specialist (2018)
 • ALISON Operating Systems Certification Program (2018)
 • LFS152x: LinuxFoundation - Introduction to OpenStack (2018)
 • T-Systems International Zero Outage Awareness (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Open Telekom Cloud OTC (2017)
 • T-Systems International Portfolio Specials - Cloud Fundamentals (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Dynamic Infrastructure DynInfra (2017)
 • T-Systems International Portfolio Advanced - Cloudifier (2017)
 • Rackspace Cloud University - Introduction to Big Data (2017)
 • HP Enterprise H0LQ2S - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 20533 (2017)
 • HP Enterprise H6C68S - Fundamentals of OpenStack Technology (2017)
 • KVM on IBM Power (PowerKVM) Hands-On Workshop (2017)
 • Rackspace Cloud University - Introduction to Web Hosting (2017)
 • Rackspace Cloud University - CloudU Certification Program (2016)
 • HP Enterprise HPE0-D33 - Navigating the Journey to the Cloud (2016)
 • Dell StatSoft Statistica (2016)
 • IBM Business Process Manager (IBM BPM 8.5) (2015)
 • Tayllor & Cox Academy TOGAF 9 Foundation L1 (2015)
 • SCRUM Academy International Product Owner Foundation Exam Preparation (2015)
 • Scrum.org Scrum Developer Open Assessment (2015)
 • Scrum.org Scrum Open Assessment (2015)
 • Scrum.org Scrum Practitioner Open Assessment (2015)
 • SCRUMstudy Scrum Fundamentals Certified Exam Preparation (2015)
 • ALISON Introduction to Cloud Computing (2015)
 • ALISON Documenting Business Processes and Information Systems (2015)
 • ALISON Diploma in Six Sigma (2015)
 • uCertify / LPI LPIC-2 (Advance Level Linux Professional) Exam 201 Preparation (2014)
 • SCRUM Academy International Scrum Master Foundation Exam Preparation (2014)
 • ALISON IT Management - Building Information Systems (2014)
 • ALISON Fundamentals of Systems Design and Implementation (2014)
 • ALISON Understanding Cryptography and Its Role in Digital Communications (2014)
 • ALISON Fundamentals of Network Security (2014)
 • Aveta Business Institute Six Sigma White Belt Exam Preparation (2014)
 • uCertify CompTIA Linux+ (Junior Level Linux Administrator) Exam LX0−102 Preparation (2014)
 • ALISON Digital Communication Networks (2014)
 • uCertify / LPI LPIC-1 (Junior Level Linux Professional) Exam 102 Preparation (2014)
 • ALISON Introduction to Corporate IT Strategy and Business Frameworks (2014)
 • uCertify CompTIA Linux+ (Junior Level Linux Administrator) Exam LX0−101 Preparation (2014)
 • uCertify / LPI LPIC-1 (Junior Level Linux Professional) Exam 101 Preparation (2014)
 • uCertify / LPI LE (Linux Essentials) Exam 010 Preparation (2014)
 • TrainTime Advanced Linux Kernel Internals (2005)
 • TrainTime Advanced Linux System Administration (2005)
 • Software Media Forensic Analysis on Linux Systems (2004)
 • EIITE / LPI Advanced Linux System Administration (2004)
 • Sun Microsystems Content Switching / Alteon Switches Administration (2001)
 • EIITE / SAIR Linux System Administration (2001)
 • Oracle Internet Application Server Administration (2001)
 • Oracle eMail Server Administration (2000)Reference:

 • Na vyžádání.Životopis ke stažení: