ČVUT - FEL


Hlavní stránka » Osobní » ČVUT - FEL

  Na těchto stránkách budu postupně doplňovat semestrální práce a referáty, dokumenty, programy, informace, závěrečné práce a další materiály, které jsem vytvořil během svého studia na ČVUT, FEL, Katedře počítačů v letech 1992 až 2000.

  Není-li uvedeno jinak, tak všechny materiály uveřejněné na těchto stránkách jsou volně k použití podle licencí GNU GPL, GNU LGPL nebo GNU FDL (v závislosti na tom, zda se jedná o program, knihovnu, dokumentaci, atd.).

  Používání, kopírování, modifikace a distribuce zde uveřejněného software, zdrojových kodů a příslušné dokumentace, nebo jejich částí, se řídí těmito licencemi. Používání, kopírování, modifikace a distribuce veškerého software a příslušné dokumentace jiných autorů, nebo jejich částí, se řídí licenčními ujednáními jejich autorů. Výjimkou jsou texty mojí bakalářské a diplomové práce, které lze přebírat pouze s mým svolením a s uvedením patřičné citace.

  Všechna loga a značky použitá v mých pracích jsou majetkem jejich vlastníků. Ostatní informace a údaje jsou mým majetkem.

  Informace publikované na těchto stránkách jsou zveřejněny bez ohledu na jejich případnou patentovou ochranu. Jména produktů byla použita bez záruky jejich volného použití. Autor nemůže převzít právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití těchto informací.

  Publikované materiály a informace jsou k dispozici tak, jak jsou. Autor nenese žádnou právní zodpovědnost za jejich použití, za funkčnost produktu, ani neposkytuje žádné záruky.

  Není-li uvedeno jinak, tak všechny publikované práce a informace jsou zveřejněny v podobě, v jaké vznikly. Technické parametry programů, odborné a další informace jsou poplatné době vzniku a účelu, ke kterému byly vytvořeny. Pokud není uvedeno jinak, tak zveřejněné programy se dále neudržují a podpora na ně se neposkytuje. Případné funkční nebo bezpečnostní chyby nejsou a nebudou odstraňovány.

Závěrečné práce

  • Diplomová práce
  Téma práce: Audit a monitorování unixové sítě
 
Rok vyhotovení:   2000
 
Popis:   Moje diplomová práce se věnuje zvýšení zabezpečení vnitřní počítačové sítě. První část této práce je souhrn návodů a postupů, jak zabezpečit Intranet a unixové distribuované výpočetní prostředí. Hlavní část mé diplomové práce pak popisuje návrh a implementaci nového auditního a sledovacího systému s názvem Wotan. Poslední část práce shrnuje výsledky realizace a praktického provozu systému Wotan v ÚHKT Praha (Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze).
 
Ke stažení: Kompletní zpráva, posudek a oponentura ve formátu Acrobat Reader
Zdrojové kódy aplikace Wotan  • Bakalářská práce
  Téma práce: Zabezpečení podnikové sítě - Intranetu
 
Rok vyhotovení:   1998
 
Popis:   Moje bakalářská práce se věnuje počítačové bezpečnosti a řešení zabezpečení vnitřní sítě a jejího připojení k Internetu. Hlavní část práce popisuje implementaci a přizpůsobení firewallu, který byl následně úspěšně nasazen na ÚHKT Praha (Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze).
 
Ke stažení: Kompletní zpráva a oponentura ve formátu Acrobat ReaderSemestrální práce a referáty

  Semestrální práce a referáty jsou z důvodu přehlednosti k dispozici na samostatné stránce.