SETI@uher.info


Hlavní stránka » Osobní » SETI@uher.info  Pravda je tam někde venku …  Vítejte na stránce aktivity SETI@uher.info. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) je projekt zaměřený na hledání inteligentního mimozemského života ve vesmíru. Pro tento výzkum se využívají nejvýkonnější radioteleskopy, které jsou v dnešní době dostupné. Tento náročný výzkum je závislý na velkém počtu faktorů, přičemž nejvíce limitujícím faktor je jednoznačně finanční hledisko. Více jak čtyřicetiletý výzkum byl již přibližně třikrát zastaven právě z důvodu nedostatku finančních prostředků. Tyto problémy doprovázejí celý projekt už od jeho vzniku až do dnešních dnů. Při vzniku projektu SETI nestály a ani nyní nestojí žádné velké firmy či nadnárodní konsorcia. Ve vědeckých kruzích se navíc výzkum setkává s nepochopením nebo někdy až s výsměchem. Přes tyto všechny problémy tým vědců hledal vhodný způsob, jak výzkum realizovat s minimálními náklady a s velkou účinností.Domácí stránka SETI Institutu  Výzkumní pracovníci využívají výkonné radioteleskopy, které jsou podstatně lacinější než např. optické pozorování či jiné metody. Analýzou přijatých signálů se dá pomocí gaussovy křivky určit (v podstatě se jedná o rychlou fourierovu transformaci), které signály jsou odlišné od ostatních. Tato teorie vychází z předpokladu, že právě těch signálů, které jsou vysílané mimozemskou inteligencí, je mnohem méně v porovnání s ostatními (např. přírodními, odraženými pozemskými). Z tohoto důvodu musí radioteleskopy sledovat velké rozsahy frekvencí, v kterých se mohou skrývat právě ty signály, které výzkum SETI hledá. Tuto situaci ještě podstatně zhoršuje velké rušení ze Země, a to např. GSM, televizní a radiové vysílání, GPS a další. Právě tyto signály mohou úplně rušit ty, které se projekt SETI snaží zachytit. 
Analýza WU - průběh “gaussians”   Analýza WU - průběh “pulses”  Signálů přicházejících z vesmíru a ze Země je vzhledem k velkému rozsahu zkoumaných frekvencí neúměrné množství. V současnosti nejsou vědci pracující na projektu SETI po technické stránce schopní analyzovat všechna data vzhledem k vysoké finanční a technické náročnosti rozlišení jednotlivých signálů vysílaných pozemskou civilizací od ostatních. Takovéto množství dat nejsou schopné analyzovat ani ty nejvýkonnější počítače s nejlepším možným hardwarovým vybavením. Hodně nadšenců SETI se pokoušelo přijít na nějakou metodu, která by urychlila právě tuto zdlouhavou analýzu dat. Jednoho dne se tento problém podařilo vyřešit studentům a profesorům z americké University of Berkeley. Při návrhu účinné metody vycházeli z té nejjednodušší myšlenky. Když projekt SETI nemá dost výkonných počítačů na analýzu dat, proč by nebylo možné využít potenciál dostatečně výkonných domácích počítačů lidí z celého světa? Právě tato jednoduchá myšlenka a existence Internetu dali zásadní podnět pro vývoj nového softwaru BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) pro distribuované výpočty nejen v rámci projektu SETI@home.Domácí stránka projektu BOINC  Postup zpracování signálů z vesmíru je následující - například observatoř v Arecibu v Puerto Rico, Parkes Observatory v Austrálii nebo Allen Telescope Array (ATA) v Kalifornii provádějí snímání radiových signálů přicházejících z vesmíru směrem k Zemi. Nasnímaná data zasílají observatoře na pracoviště v Berkeley. Zde jsou data předzpracována a rozdělena do “balíků”. Software si prostřednictvím Internetu tento balík dat označovaný jako WU (work unit - pracovní jednotka) stáhne do počítače a v čase, který uživatel stanoví, může software analyzovat data přímo z radioteleskopu umístněného například v Arecibu. Zde je k dispozici ke stažení ukázka jedné WU v audio formátu MP3 (8 000Hz mono). 
Observatoř v Arecibu   Parkes Observatory
     
Allen Telescope Array (ATA)  Vyhodnocení daného datového balíku je časově závislé na výkonu hardwaru počítače a operačním systému, na kterém výpočet běží. Pro ty, kteří se účastní projektu SETI@home jen “rekreačně”, jsou připravené různé verze tohoto analyzačního software pro různé platformy a operační systémy. Opravdoví nadšenci sledují jakoukoliv novinku, která urychluje analýzu dat. Někdy to vyžaduje kompletní změnu operačního systému, upgrade hardware, který podle nadšení konkrétní osoby dosahuje astronomické částky a podobně. Projekt SETI@home přilákal množství nadšenců po celém světě. V minulosti dokonce soupeřily o počet analyzovaných jednotek takové společnosti, jako Sun Microsystems, Microsoft, IBM anebo General Motors.Domácí stránka projektu SETI@home  Přispět ale může každý. SETI@home je univerzitní projekt, který není honorován žádnou finanční odměnou. Stačí si jen stáhnout verzi software pro Vaši platformu a operační systém a můžete se zapojit do tohoto nadčasového projektu. Momentálně je v tomto projektu zapojeno přes osm set tisíc uživatelů po celém světě, Českou Republiku nevyjímaje.Klient SETI@home / BOINC ke stažení  Výpočty v rámci projektu SETI@home jsem prováděl i já až do roku 2005, kdy došlo k zastavení výpočtů v rámci staré verze SETI@home označované jako Classic SETI@home. Od své registrace do projektu SETI@home, kterou jsem provedl 18. červa 2002, až do skončení výpočtů v rámci Classic SETI@home dne 31. října 2005, jsem celkem zpracoval 260 446 jednotek. Souhrnný výpočetní čas, který jsem tomuto projektu věnoval, byl 1 149 029 hodin (tzn. více, jak 131 let). V rámci statistik výpočtů v České republice jsem se umístil na 2. místě. V rámci statistik výpočtů TOP 1 000 uživatelů jsem se umístil na 182. místě. 
100 spočítaných jednotek   250 spočítaných jednotek
     
 
500 spočítaných jednotek   1 000 spočítaných jednotek
     
 
2 500 spočítaných jednotek   5 000 spočítaných jednotek
     
 
10 000 spočítaných jednotek   25 000 spočítaných jednotek
     
 
50 000 spočítaných jednotek   75 000 spočítaných jednotek
     
100 000 spočítaných jednotek  Výpočty jsem prováděl na platformách AMD, Alpha, Intel, MIPS, Sparc a PowerPC s operačními systémy Debian GNU/Linux, HP Tru64, SGI IRIX nebo Oracle Solaris. Výpočty v rámci projektu SETI@home běžely nepřetržitě a zabíraly nevyužitý (idle) čas na jednotlivých procesorech v systému.

  Vedle projektu SETI@home je možné se v rámci systému BOINC pro distribuované výpočty zapojit i do celé řady dalších projektů. Některé projekty (zejména z oblasti biologie a medicíny) jsou velmi zajímavé. Takže už jen zbývá se rozhodnout, kterému projektu (či projektům) propůjčit výpočetní kapacity, nainstalovat aktuálního klienta a začít provádět výpočty.

  Já sám jsem se rozhodl vrátit k projektu SETI@home a v říjnu roku 2013 jsem obnovil svoji účast na výpočtech v rámci systému BOINC. Nyní provádím výpočty na platformách ARM a Intel. Výpočty v rámci projektu SETI@home běží nepřetržitě a opět zabírají pouze nevyužitý (idle) čas na jednotlivých procesorech v systému. 
SETI@home certifikát   BOINC certifikát

  Přeji všem zájemcům o tuto problematiku hodně zdaru v jejich snažení a doufám, že se nám jednou podaří objevit něco zajímavého, užitečného nebo převratného. Protože pravda je tam někde venku …Podpořte projekt SETI@home