SETI@uher.info - Analýza WU


Hlavní stránka » Osobní » SETI@uher.info » Analýza WU

  Analýzou (rychlou fourierovu transformaci) přijatých signálů se dá pomocí gaussovy křivky určit, které signály jsou odlišné od ostatních. Zde je uveden příklad takové analýzy v grafické podobě.Analýzy WU - průběh “gaussians”Analýzy WU - průběh “pulses”