ČVUT - FEL - Semestrální práce - Programovací jazyky


Hlavní stránka » Osobní » ČVUT - FEL » Semestrální práce a referáty » Programovací jazyky

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Semestrální práce

Programovací jazyky1997/1998 (zimní semestr) Marek UherObsah:

  1. Zadání
  2. Zadavatel
  3. Vypracoval
  4. Řešení
  5. Ke stažení
  6. Literatura1. Zadání

  Vytvořte překladač z programovacího jazyka Pascal do programovacího jazyka C. Funkčnost překladače demonstrujte na několika příkladech.2. Zadavatel

  doc. Ing. Karel Müller, CSc. / Ing. Šimon Nešvera3. Vypracoval

  Marek Uher, IV. ročník / studijní skupina 29.4. Řešení

  Překladač z programovacího jazyka Pascal do programovacího jazyka C je naprogramován v ANSI C. Jeho kód je přenositelný a lze ho přeložit a spouštět na všech platformách, na kterých je překladač ANSI C k dispozici (např. MS-DOS, MS Windows, Linux, UNIX, MacOS, BeOS, …). Součástí distribuce je i několik příkladů, na kterých lze demonstrovat správnou funkčnost programu.5. Ke stažení

 
Binární verze Ne1 Ne2 Ne1 Ne1 Ne1 Ne1 Ne2
Zdrojové kódy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne2

  1 Binární verzi lze pro tyto operační systémy sestavy z dodávaných zdrojových kódů

  2 Aplikace je určena pro příkazovou řádku (lze ji však spouštět v okně emulátoru terminálu xterm, nebo v okně příkazové řádky MS-DOS)

  Program potřebuje pro své sestavení překladač ANSI C (testováno s překladačem GNU C a Borlan C/C++ 3.1 for DOS)

  Program pas2c již není dále vyvíjen ani udržován a podpora na něj se neposkytuje.6. Literatura

  [Herout92] P. Herout, V. Rudolf, P. Smrha: ABC programátora v jazyce C, Kopp, České Budějovice 1992

  [Brodsky92] J. Brodský, L. Skočovský: Operační systém UNIX a jazyk C, SNTL, Praha 1989

  [Richta93] K. Richta, I. Brůha: Programovací jazyk C, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1993

Poslední modifikace dokumentu: 09.01.1998