ČVUT - FEL - Semestrální práce - Grafické systémy


Hlavní stránka » Osobní » ČVUT - FEL » Semestrální práce a referáty » Grafické systémy

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Semestrální práce

Grafické systémy1996/1997 (letní semestr) Marek UherObsah:

  1. Zadání
  2. Zadavatel
  3. Vypracovali
  4. Řešení
    4.1 PHIGS Chess
    4.1 OpenGL Modeler
  5. Ke stažení
    5.1 PHIGS Chess
    5.2 OpenGL Modeler
  6. Literatura1. Zadání

  Vytvořte aplikace, které budou demonstrovat použití grafických knihoven PHIGS a OpenGL. První aplikací bude program Šachy, který bude naprogramován v knihovně PHIGS a umožní uživateli pohybovat figurkami na šachovnici. Druhá aplikace bude program Modelář, který bude naprogramován v knihovně OpenGL a umožní uživateli nadefinovat řídící body, těmito body následně proloží křivku a z ní vytvoří rotační těleso.2. Zadavatel

  doc.Ing. Bohuslav Hudec, CSc. / Ing. Martin Brachtl3. Vypracovali

  Marek Uher, IV. ročník / studijní skupina 29.
  Daniel Svoboda, III. ročník / studijní skupina 26.
  Vladimír Štěpán, IV. ročník / studijní skupina 29.4. Řešení  4.1 PHIGS Chess

  Aplikace Chess (obr. č. 1) je naprogramována v programovacím jazyce C a využívá knihovnu PHIGS. Aplikace je určena pro operační systém typu POSIX (UNIX) s grafickou nadstavbou X-Window.

 

Obr. č. 1

 

  4.2 OpenGL Modeler

  Aplikace Modeler (obr. č. 2 až obr. č. 5) je naprogramována v programovacím jazyce C a využívá knihovnu OpenGL. Aplikace je určena pro operační systém typu POSIX (UNIX) s grafickou nadstavbou X-Window. Aplikace je rozdělena na dvě části - modelář (obr. č. 2 a obr. č. 4), který umožňuje definici kontrolních bodů a výpočet křivky definované těmito kontrolními body. Druhá část je zobrazovač (obr. č. 3 a obr. č. 5), který zobrazí výsledné rotační těleso.

 

Obr. č. 2

 

Obr. č. 3

 

Obr. č. 4

 

Obr. č. 5

 

5. Ke stažení  5.1 PHIGS Chess

 
Binární verze Ne1 Ne1 Ne2 Ne2 Ne2 Ne2 Ne2
Zdrojové kódy Ne1 Ne1 Ano Ano Ano Ano Ano

  1 Zdrojové kódy jsou platformově zavislé na operačním systému typu POSIX (UNIX) a prostředí X-Window X11R6 (nebo vyšší)

  2 Binární verzi lze pro tyto operační systémy sestavy z dodávaných zdrojových kódů

  Program potřebuje pro překlad tyto prostředky:

  • překladač ANSI C (testováno s překladačem GNU C)
  • standarní knihovny systému X-Window
  • knihovnu PHIGS  5.2 OpenGL Modeler

 
Binární verze Ne1 Ne1 Ne2 Ne2 Ne2 Ne2 Ne2
Zdrojové kódy Ne1 Ne1 Ano Ano Ano Ano Ano

  1 Zdrojové kódy jsou platformově zavislé na operačním systému typu POSIX (UNIX) a prostředí X-Window X11R6 (nebo vyšší)

  2 Binární verzi lze pro tyto operační systémy sestavy z dodávaných zdrojových kódů

  Program potřebuje pro překlad tyto prostředky:

  • překladač ANSI C (testováno s překladačem GNU C)
  • standarní knihovny systému X-Window
  • knihovnu OpenGL

  Programy PHIGS Chess a OpenGL Modeler již nejsou dále vyvíjeny ani udržovány a podpora na ně se neposkytuje.6. Literatura

  [Hudec94] B. Hudec: Grafické systémy PHIGS a GKS, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994

  [Žára92] J. Žára, A. Limpouch, B. Beneš, T. Werner: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, Praha 1992

  [Herout92] P. Herout, V. Rudolf, P. Smrha: ABC programátora v jazyce C, Kopp, České Budějovice 1992

Poslední modifikace dokumentu: 04.06.1997